PPA

PPA
 1. PPA oznamuje, že v rámci jednotlivých výziev OPRH 2014-2020 bude priebežne aktualizovať voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy, aby sa mohli žiadatelia efektívne rozhodovať pri...
 2. Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava pozývajú na školenie k téme „Finančná analýza podniku z...
 3. -
 4. -
 5. -
 6. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že uverejnila otázky k a odpovede žiadateľov k podopatreniu 7.4 časť 2
 7. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH 2014 – 2020“) si Vás dovoľuje pozvať
 8. Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2017/2018....
 9. Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk....
 10. Zoznam schválených žiadateľov v rámci školského programu – časť: Školské mlieko, na školský rok 2017/2018
 11. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2014 – 2020, že uverejnila otázky a odpovede žiadateľov k Operačnému programu Rybné...
 12. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že uverejnila otázky a odpovede žiadateľov k Usmerneniu PPA č. 8/2017 časť 2
 13. Pôdohospodárska platobná agentúra Vás pozýva na výstavu Agrokomplex 2017, ktorá sa uskutoční v priestoroch
 14. o poskytnutie podpory na účasť spracovateľa na výstave
 15. o poskytnutie podpory na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií

Kalendár

September 2017
P U S Š P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30